ေဆာင္းယြန္းလ - ဇာတ္

  ေဆာင္းယြန္းလ - ဇာတ္
(မုိးမခ) ေမ ၂၉၊ ၂၀၁၅

ဇာတ္က
ဇက္ေပၚမွာ မၿမဲဘူး....

ဘယ္ဘက္ရင္အံုထက္မွာ
ထိုးထားတဲ့ ေဆးမင္ေၾကာင္ဟာ
ဇာတ္ေကာင္ပဲ...

ေနာက္ေၾကာင္းမျပန္ခ်င္ပဲ
ဇာတ္က
ဇာတ္ကို ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေနရတဲ့
ဇာတ္ပဲ....

ဇာတ္ေနာက္ကို လိုက္ရင္း
ဇာတ္လိုက္ေတြ
တေယာက္ၿပီး တေယာက္
လဲ/ လဲခဲ့ရတယ္...

ဇာတ္က
စကတည္းကိုက
မဆံုးတဲ့ ဇာတ္..။

ေဆာင္းယြန္းလ