ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ - သူတုိ႔အထက္ရဲ႕ အထက္က ေကာင္

 
ကာတြန္းေအာင္ေမာ္ - သူတုိ႔အထက္ရဲ႕ အထက္က ေကာင္
(မုိးမခ) ေမ ၂၉၊ ၂၀၁၅