သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည္
ရန္ေနာင္(ဗိုလ္တေထာင္) မိုးမခ ေမ ၂၉ ၂၀၁၅

 သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႕ကို ဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သိမွတ္ဖြယ္ရာမ်ား ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ဇြန္လ ၅ ရက္ ေသာၾကာေန႕ ညေန ၅နာရီ အခ်ိန္တြင္ ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီစာၾကည့္တိုက္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

 ေဟာေျပာေဆြးေႏြးမည့္သူမ်ားမွာ Myanmar Climate Change Watch မွ အမႈေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဦးထြန္းလြင္ ႏွင့္ Myanmar Enviromental Working Group မွ အႀကံေပးအရာရိွ ပါေမာကၡဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳတို႕ ျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ Climate Knowledge for Climate Action (ဥတုရာသီဆိုင္ရာ ဗဟုသုတ) ႏွင့္ Managing Resources for Sustinable Development ( ေရရွည္တည္တံ့မည့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ သယံဇာတမ်ားအား စီမံခန္႕ခြဲမႈ) အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။

 ေဟာေျပာပြဲအၿပီးတြင္ ဆရာႀကီးတို႕ႏွင့္ သိလိုသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးနိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး စိတ္ပါဝင္စားသူမ်ားအေနျဖင့္ ဇြန္လ ၄ ရက္ ၾကာသပေတးေန႕ ေနာက္ဆံုးထား၍ အြန္လိုင္းတြင္ https://www.surveymonkey.com/s/bc-librarytalk မွ စာရင္းေပး၍ျဖစ္ေစ ၊ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ စာၾကည့္တိုက္ (၂၅၄၆၅၈/၂၅၆၂၉၀ လိုင္းခြဲအမွတ္ ၃၃၁၆ ႏွင့္ အီးေမးလ္လိပ္စာ library.enquiries@mm.britishcouncil.org) သို႕ ဆက္သြယ္၍ ျဖစ္ေစ စာရင္းေပးသြင္းနိုင္ပါသည္။