ေမာင္စြမ္းရည္ - တုိးတုိး


 ေမာင္စြမ္းရည္ - တုိးတုိး
(မုိးမခ) ဇြန္ ၃၀၊ ၂၀၁၅

တုိးတုိးေလးပဲ
ေမးပါရေစ၊ အဘေရ။

ဟုိလူ ပုတုတ္-
ထူထူတုတ္တုတ္၊ စူပုတ္ပုတ္
ဘယ္လုိ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ျဖစ္လာသလဲ။

ျဖစ္မွာေပါ့ဟ။
စစ္သားကေပါ၊ စစ္တပ္ေပါေတာ့
စစ္ဗုိလ္လဲေပါ၊ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေပါေရာ့၊
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေပါေတာ့၊ ေသာေကာေရာေကာ
ကုိလူေပါလဲ၊ ေရာေယာင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္လုပ္ေလေရာ။

ေနပါအုံးဗ်၊ ေမးပါရေစ
စစ္သားေတြေပါ၊ စစ္တပ္ေပါသနဲ႔။

ေသာေကာေရာေကာ၊ စစ္ဗုိလ္ေပါသနဲ႔၊
ေပါမွေပါပဲ၊
ေပါလြန္းသဗ်ာ၊ ဘာေၾကာင့္ပါလဲ။

ဟဲ့- ေရာင္စုံသူပုန္၊ လူမ်ိဳးစုံက
ပုန္ကန္ၾကေတာ့၊ ဗမာ့ေျမမွာ
သြားေလရာရာ
စစ္သားေတြက မႈိလုိေပါက္
သူပုန္တေယာက္၊ စစ္သားတေယာက္
ေရွ႕ေနာက္ဝဲယာ၊ ဘယ္မွာသြားသြား
စစ္သားေတြနဲ႔ တုိးမေပါက္ပ
စစ္ဗုိလ္စစ္သား၊ ဒီေလာက္မ်ားလ်က္
သူပုန္သဘက္၊ မၿငိမ္သက္တာ
ဘာေၾကာင့္လဲဗ်ာ အဘရာ၊
ဟဲ့- သူပုန္သဘက္၊ အကုန္ပ်က္ ခက္ရေခ်ရဲ႕။

သူပုန္မရွိ၊ စစ္မက္မရွိ
စစ္မက္မရွိ၊ စစ္သားမရွိ
ရွိတဲ့စစ္သား၊ ဘယ္သြားထားမလဲ-
စစ္သားမ်ားေတာ့၊ စစ္ဗိုလ္မ်ားသမုိ႔
စစ္ဗုိလ္မ်ားရင္၊ ဗုိလ္တကာ့ဘုရင္
‘အာဏာရွင္’ ေတာင္ျဖစ္ႏုိင္ေသး။

လူလည္လူနပ္၊ ခ်မ္းသာေရး
စစ္ဗိုလ္စစ္သား၊ မ်ားမ်ားေမြး
ၿငိိမ္းခ်မ္းဖုိ႔ေရး၊ ေနာက္မွေမး
တုိးတုိးေဆြးေႏြး၊ တုိးတုိးေမး
ရက္ေလးေရႊ႕လုိက္ၾကအုံးစုိ႔။

ေမာင္စြမ္းရည္
၂၀၁၅၊ ေမ ၁၉