ေနေဇာ္ႏုိင္ - ႏိုု၀င္ဘာမွာ စုိက္ပ်ဳိးပါ … ခ် ဳိ ျမတင္

Photo by Aung Htet

ေနေဇာ္ႏုိင္ - ႏိုု၀င္ဘာမွာ စုိက္ပ်ဳိးပါ … ခ် ဳိ ျမတင္
(ေနေဇာ္ႏိုုင္ေဖ့စ္ဘြတ္။ မိုုးမခ) ဇြန္ ၂၄၊ ၂၀၁၅

ငါတုိ ့ဘုိးဘြားပုိင္ေျမေပၚမွာ
ဘာအပင္မွ မက်န္ေတာ့ဘူး
က်န္ခဲ့တာက ေျမစာပင္ေတြသာ
ဒါေၾကာင့္ ႏုိ၀င္ဘာမွာ စုိက္ပ် ဳိ းပါ ခ် ဳ ိျမတင္ ။

တစ္ခါက ငါေရးဖူးတယ္
( သစ္ေစ့ေတြဟာ
ေျမႀကီးထဲ ငုိေႂကြးေနၾကတာ မဟုတ္ဘူး
အကုိင္းအခက္ေတြနဲ ့ရြက္လႊင့္ဖုိ ့
ေကာင္းကင္ကုိ ဆဲြဖြင့္ေနၾကတာ )
ဒါေၾကာင့္ ႏုိ၀င္ဘာမွာ စုိက္ပ် ဳိ းပါ ခ် ဳ ိျမတင္ ။

စစ္မီးဟုန္းဟုန္းထခဲ့တဲ့ က်ည္ဆံကုန္းေတြေပၚမွာ
ဘယ္အပင္မွ ရုန္းထႏုိင္မွာ မဟုတ္ဘူး
အညြန္ ့ေသးေသးေလးေတြ တြယ္တက္စရာ
အကုိင္းအခက္ေတြကုိ ဘယ္သူခ် ဳိင္သြားသလဲ
အနာဂတ္မွာ အာဟာရျဖစ္စရာ
ေျမဆီလႊာေတြကုိ ဘယ္သူျခစ္ထုတ္သြားသလဲ
တစ္မနက္ျဖစ္ျဖစ္ ဆယ္သက္ျဖစ္ျဖစ္
တစ္ဘ၀လုံးသစ္မယ့္ ေရလႊာကုိ
ဘယ္သူေတြ ေျခရာေဖ်ာက္ပစ္သလဲ
ဒါေၾကာင့္ ႏုိ၀င္ဘာမွာ စုိက္ပ် ဳိ းပါ ခ် ဳ ိျမတင္ ။

အပင္ငယ္ေတြအတြက္
သူတုိ ့တြယ္တက္စရာ အပင္ႀကီးလုိတယ္
အပင္ႀကီးလာေတာ့ ေဂဟပစၥည္းေတြႂကြယ္တာေပါ့
ငါတုိ ့ေနရာဌာန မုိးေလ၀သမွန္တာေပါ့
ငါတုိ ့အရိပ္အၿမဳံ ပုိၿပီးလုံၿခဳံတာေပါ့
ဒါေၾကာင့္ ႏုိ၀င္ဘာမွာ စုိက္ပ် ဳိ းပါ ခ် ဳ ိျမတင္ ။

ငါတုိ ့ရဲ ့ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ဟာ
ခုတ္ရာထစ္ရာ မ်ားခဲ့ပါတယ္
ဖိနပ္ထူထူႀကီးေတြ ျဖတ္ေလွ်ာက္ခဲ့တာခံရတယ္
အေမွာင္ထဲမွာ အညြန္ ့ေခြ်တာခံရ အပြင့္ေႂကြတာခံရ
အသီးအကင္းေတြ ဘယ္လုိႀကီးျပင္းႏုိင္ေတာ့မလဲ
ဒါေၾကာင့္ ႏုိ၀င္ဘာမွာ စုိက္ပ် ဳိ းပါ ခ် ဳ ိျမတင္ ။

ဘယ္သူေတြဖ်က္ဖ်က္
ေျမတစ္ကြက္ေတာ့ ငါတုိ ့အတြက္က်န္ေနမွာပဲ
ထြန္ယက္ထားသမွ်ေတြ ေနာက္မက်ေသးပါဘူးကြယ့္
ဒါေၾကာင့္ ႏုိ၀င္ဘာမွာ စုိက္ပ် ဳိ းပါ … ခ် ဳ ိျမတင္ ။

၂၃ ဇြန္ ၂၀၁၅