ကာတြန္း ဘီရုမာ - ၂၀၀၈ နဲ႔ တမတ္

 
ကာတြန္း ဘီရုမာ - ၂၀၀၈ နဲ႔ တမတ္
(ဒီဗီဘီ) (မိုးမခ) ဇြန္ ၃၀၊ ၂၀၁၅