စမ္းစမ္းတင္ - စက္တင္ဘာ

  စမ္းစမ္းတင္ - စက္တင္ဘာ
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၅

အခ်ိန္သံသရာေပပဲ
စက္တင္ဘာကို ထားခဲ့ရဦးမယ္
ဒီစက္တင္ဘာဟာ
မတ္ခ်္လလို ေတာ္လွန္ေရးလမဟုတ္ဘဲ
ရဲရဲေတာက္ေတြ ေသြးေျမက်ရ
ေရႊဝါေရာင္လႈိင္း မုန္တိုင္းၾကံဳရ
ေထာင္တံတိုင္းေတြပိုျမင့္တက္ရ
ခ်စ္သူေတြေမြးဖြား
ခ်စ္သူေတြဆံုးပါး
ခ်စ္သူေတြနဲ႔ကြဲကြာ
ခ်စ္သူေတြ အေဝးလႊင့္သြား
စစ္ခ်ီခရာ စစ္ခ်ီေတးေတြ အထပ္ထပ္လြင့္တက္တဲ့ စက္တင္ဘာ
လြမ္းေတးေတြ ရင္မွာဆိုညည္းမပ်က္တဲ့ စက္တင္ဘာ
ဒီ က္တင္ဘာဟာ တႏွစ္စာ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ျပန္

စမ္းစမ္းတင္ @ SanSan Cynthia Tin
၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၂၉