ေ ဆ ာ င္ း ျဖ ဴ - ျမ စ္ မ် ာ း


ေ ဆ ာ င္ း ျဖ ဴ  - ျမ စ္ မ် ာ း
(မုိးမခ) စက္တင္ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၅

 ေ ၾက ာ က္ တ တ္ သူ ေ တြ ဟ ာ
သူ တ ပါ း ရဲ႕ ဖ န္ တီ း မႈ ေ တြ ကို
အ လြ ယ္ တ ကူ ဖ် က္ ဆီ း တ တ္ တ ယ္ ။
( စိ စ စ္ ေ ရ း ရဲ႕ သ တ္ ျဖ တ္ ျခ င္ း ကို ခံ လို က္ ရ တ့ဲ ၁ ၉ ၉ ၉ သ ရ ဖူ မ ဂၢ ဇ င္ း က ဗ ် ာ )

----------
(၁)
ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ
ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေတြးေတြနဲ႔
ေႏြးေထြးေနၾကတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ
ကြၽန္ေတာ္တို႔ အၾကည့္ေတြနဲ႔
သိရွိေနၾကတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏွလံုးေသြးေတြနဲ႔
ေပးဆက္ေနၾကတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ
ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ေတြနဲ႔
ေပြ႕ဖက္ေနၾကတယ္။

ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေျခေထာက္ေတြနဲ႔
လမ္းေဖာက္ေနၾကတယ္။

(၂)
တကယ္ပါ
ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ေရေသမဟုတ္
သစၥာ အတၳဳပၸတၱိကိုဖန္ဆင္း
ရဲရင့္ျခင္းနဲ႔ထုဆစ္
ဘယ္ေတာ့မွ
မေသဆုံးတ့ဲ ျမစ္ေတြျဖစ္တယ္။

ေဆာင္းျဖဴ (ဒြါရာဝတီ)

××××××××××××

မိုးမခတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေဆာင္းျဖဴ၏ ကဗ်ာမ်ား

၁) မီးလုံးကေလး
http://moemaka.com/archives/45878
http://blog.moemaka.com/2015/09/blog-post_60.html

၂) ေနာက္ဆုံးခရီး
http://moemaka.com/archives/45849
http://blog.moemaka.com/2015/09/blog-post_80.html

၃) အဲဒီသတင္းေတြကို ေက်ာ္လိုက္
http://moemaka.com/archives/45736
http://blog.moemaka.com/2015/09/blog-post_6.html

၄) ၁၉ လမ္:
http://moemaka.com/archives/45716
http://blog.moemaka.com/2015/09/blog-post_5.html

၅) ရန္ကုန္ဟာ မလုံျခံဳေတာ့ဘူး
http://blog.moemaka.com/2015/08/blog-post_344.html
http://moemaka.com/archives/45567

၆) စိုးရိမ္ေရမွတ္ ဗမာျပည္
http://moemaka.com/archives/44925
http://blog.moemaka.com/2015/08/blog-post_31.html

၇) ႏွလုံးသားထဲက အလင္းစက္မ်ား
http://moemaka.com/archives/44883
http://blog.moemaka.com/2015/07/blog-post_188.html

၈) ရန္ကုန္
http://moemaka.com/archives/44805
http://blog.moemaka.com/2015/07/blog-post_303.html

၉) ၀န္ႀကီးမ်ား႐ုံးတစ္ေနရာ
http://moemaka.com/archives/44618
http://blog.moemaka.com/2015/07/blog-post_268.html

၁၀) တံခါးမ်ား
http://moemaka.com/archives/44482
http://blog.moemaka.com/2015/07/blog-post_86.html

၁၁) ေျမစာပင္ရဲ႕ေတး
http://moemaka.com/archives/44296
http://blog.moemaka.com/2015/06/blog-post_281.html

၁၂) အစ္ကို
http://moemaka.com/archives/44227
http://blog.moemaka.com/2015/06/blog-post_231.html

၁၃) ေမတၱာစာ
http://moemaka.com/archives/44201
http://blog.moemaka.com/2015/06/blog-post_734.html