ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) - ဥပေဒ ေအာက္မွာ


ကာတြန္း သီဟ (စခန္းသစ္) - ဥပေဒ ေအာက္မွာ
(မုိးမခ) ေအာက္တုိဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၅