ကာတြန္း ဂ်ဴိကာ - အရႈပ္ထဲမွာ ရွင္းေအာင္ေန


ကာတြန္း ဂ်ဴိကာ - အရႈပ္ထဲမွာ ရွင္းေအာင္ေန
(မုုိးမခ) ေအာက္တိုုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၅