ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Bend over Backwards


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Bend over Backwards
(Academic Weekly Journal, Rangoon) မိုးမခ၊ ႏို၀င္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅