ေမာင္စြမ္းရည္ႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားစာေပစကားဝိုင္း (၁၇-ႏိုဝင္ဘာ) အသံဖိုင္ အျပည့္အစုံ


 ေမာင္စြမ္းရည္ႏွင့္မိတ္ေဆြမ်ားစာေပစကားဝိုင္း (၁၇-ႏိုဝင္ဘာ) အသံဖိုင္ အျပည့္အစုံ
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၅

ေမာင္စြမ္းရည္၊ ဝင္းေဖ၊ ေဇာ္ေဇာ္ေအာင္ ေမာင္မိုးသူ၊ ဂုဏ္ထူးဦးသိန္းႏိုင္၊ ခင္ေဆြဦး
စီစဥ္သူ - မိုးမခ မီဒီယာ မဂၢဇင္း ႏွင့္ Home မီဒီယာ
ေမးခြန္းေမးျမန္းသူ - ၿငိမ္းခ်မ္းေအး
@ Moemaka Media Note: The audio file is not edited. Size: 59.6 MB