ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ဟုတ္ကဲ့ပါ ေမေမ (၂)


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ဟုတ္ကဲ့ပါ ေမေမ (၂)
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅