ဒီလူည - မင္းတို႔ ငါတို႔ဟာ လမ္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ ေဝးကြာတဲ့ လူငယ္ - ၁


ဒီလူည - မင္းတို႔ ငါတို႔ဟာ လမ္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ ေဝးကြာတဲ့ လူငယ္ - ၁
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၅

ေန႔ေတြက အပူခ်ိန္ လြန္ကဲေနတယ္
ျပန္ထပ္က်လာတဲ့ သင္႐ိုးၫႊန္းတန္းေတြနဲ႔
ငါတို႔
ကိုယ့္လမ္း ကိုယ္ခင္းၿပီး ကိုယ့္အလန္း ကိုယ္ေပး
အိပ္မက္ေတြထြန္းလို႔  ညေတြထဲဝင္ ခဲ့ၾကတယ္
ငါတို႔ရဲ႕ ရွည္လ်ားလာတဲ့ဆံပင္ မွာ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ တန္းစီခ်ိတ္လို႔ ငါတို႔ဟာ
ထင္းေကာက္ဖို႔ ထြက္လာခဲ့တာမဟုတ္
ငါတို႔ဟာ
ဓားခုတ္ဖို႔ ထြက္လာခဲ့ျခင္းပ
အေမ့ရင္ ခြင္ထဲ ေခါင္းတိုးဝင္မိခ်င္တဲ့ စိတ္ဟာ
ဒီေခတ္/စစ္ ႀကီးထဲ မခ်ိမဆန္႔
မစုန္ပဲ ဆန္ခဲ့ၾကတာ
ေလဆန္ကို
ေရဆန္ကို
ဟိုဘက္ကမ္းကို  ကူးခဲ့ၾကတာ
ငါတို႔က အိမ္ေျပးေတြ မဟုတ္ဘူး
ကိုယ့္အသိုက္ၿမံဳေလး မိုးဒဏ္ေလဒဏ္ခံႏိုင္ ဖို႔
ကိုယ့္အရိပ္ ကိုယ္စြန္႔ခဲ့ၾကတာ
ဒီညေလး အေႏြးဓာတ္ ရဖို႔
ေန႔ေတြကို ၿဖဲထုတ္
လမ္းေပၚက ရသမွ် အပူကိုစုပ္ယူ
ဒီအေမွာင္ထဲ ျပန္အန္ထုတ္ေပးခဲ့ၾကတာ
ပင္လယ္အေသေပၚ ေျခခ်ၿပီးကတည္းက
ကိုယ့္ယာခင္းနဲ႔ ကိုယ္ကဗ်ာနဲ႔
အလြမ္းစိတ္ဆိုတာ
ငါတို႔ေက်ာေပၚ ဒဏ္ရာနဲ႔ သားစပ္က်ထားတဲ့
အလွ်ဳိးရာႀကီးပါ   ... ကိုယ့္လူ။    ။