ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - မဲထိုုင္ခိုုးျမိဳ့နယ္က ႏႈတ္ခြန္းဆက္လိုုက္ပါသည္


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - မဲထိုုင္ခိုုးျမိဳ့နယ္က ႏႈတ္ခြန္းဆက္လိုုက္ပါသည္
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၅