ဒီလူည - မင္းတို႔ငါတို႔ဟာ လမ္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ ေဝးကြာတဲ့ လူငယ္ - ၁

 ဒီလူည - မင္းတို႔ငါတို႔ဟာ လမ္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ ေဝးကြာတဲ့ လူငယ္ - ၁
(မုိးမခ) ႏုိ၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၅

ေန႔ေတြကအပူခ်ိန္ လြန္ကဲေနတယ္
ျပန္ထပ္က်လာတဲ့ သင္ ႐ိုးၫႊန္းတန္းေတြနဲ႔
ငါတို႔
ကိုယ့္လမ္းကိုယ္ခင္းၿပီး ကိုယ့္အလန္းကိုယ္ေပး
အိပ္မက္ေတြထြန္းလို႔ ညေတြထဲဝင္ခဲ့ၾကတယ္
ငါတို႔ရဲ႕ ရွည္လ်ားလာတဲ့ဆံပင္မွာ
ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြတန္းစီခ်ိတ္လို႔ ငါတို႔ဟာ
ထင္းေကာက္ဖို႔ထြက္လာခဲ့တာမဟုတ္

ငါတို႔ဟာ
ဓားခုတ္ဖို႔ ထြက္လာခဲ့ျခင္းပ
အေမ့ရင္ခြင္ထဲ ေခါင္းတိုးဝင္မိခ်င္တဲ့စိတ္ဟာ
ဒီေခတ္/စစ္ႀကီးထဲ မခ်ိမဆန္႔
မစုန္ပဲ ဆန္ခဲ့ၾကတာ
ေလဆန္ကို
ေရဆန္ကို
ဟိုဘက္ကမ္းကို  ကူးခဲ့ၾကတာ
ငါတို႔က အိမ္းေျပးေတြမဟုတ္ဘူး
ကိုယ့္အသိုက္ၿမံဳေလး မိုးဒဏ္ေလဒဏ္ခံႏိုင္ဖို႔
ကိုယ့္အရိပ္ ကိုယ္စြန္႔ခဲ့ၾကတာ
ဒီညေလး အေႏြးဓာတ္ရဖို႔
ေန႔ေတြကို ၿဖဲထုတ္
လမ္းေပၚကရသမွ် အပူကိုစုပ္ယူ
ဒီအေမွာင္ထဲ ျပန္အန္ထုတ္ေပးခဲ့ၾကတာ
ပင္လယ္အေသေပၚ ေျခခ်ၿပီးကတည္းက
ကိုယ့္ယာခင္းနဲ႔ ကိုယ္ကဗ်ာနဲ႔
အလြမ္းစိတ္ဆိုတာ
ငါတို႔ေက်ာေပၚ ဒဏ္ရာနဲ႔သားစပ္က်ထားတဲ့
အလွ်ဳိးရာႀကီးပါ   ကိုယ့္လူ။    ။

ဒီလူည