ကာတြန္း လိႈင္မ်ိဳး - ဒီေတာင္ကိုု ေက်ာ္မွျဖစ္မယ္


ကာတြန္း လိႈင္မ်ိဳး - ဒီေတာင္ကိုု ေက်ာ္မွျဖစ္မယ္
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၅