သစ္ေကာင္းအိမ္ - ေမာ္တင္စြန္း ...

 သစ္ေကာင္းအိမ္ - ေမာ္တင္စြန္း ...
(မုိးမခ) ႏုိ၀င္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၅
 
လႈိင္းလုံးႀကီးေတြ
လာ့ေဟ့..
လာေဟ့.. လုိ႕
လက္ခုတ္လက္ဝါးတီး
ေအာ္ေခၚတဲ့အခါ
လႈိင္းလုံးၾကီးေတြဟာ
ပုိမုိၾကီးမားတဲ့လႈိင္းလုံးၾကီးေတြအျဖစ္
ကုိယ္ဆီေျပးလာလိမ့္မွာ..ဆုိျပီး...
အေဖအေမေတြက
ေျပာေတာ့
ကမ္းေျခမွာ
က်ေနာ္နဲ႕မ်ဳိးကုိ ခ်ာတိတ္ႏွစ္ေယာက္
လက္ခုတ္လက္ဝါးတီးရယ္ေမာ
သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ေအာ္ေခၚၾက
လႈိင္းလုံးၾကီးေတြ
လာေဟ့..
လာေဟ့..
လႈိင္းလုံးႀကီးေတြ
လာေဟ့..
လာေဟ့...
က်ေနာ္တုိ႕ အဲလုိေအာ္ေခၚေတာ့
လႈိင္းလုံးၾကီးေတြက ပုိၾကီးလာ
လႈိင္းလုံးၾကီးၾကီးေတြ
က်ေနာ္တုိ႕ရွိရာေျပးလာၾက..
က်ေနာ့္တုိ႕ထပ္ခါ အသံျမင့္အာေခါင္ျခစ္ေအာ္ဟစ္လုိက္တုိင္းမွာ
တလွိမ့္လွိမ့္တေဖြးေဖြး လႈိင္းလုံးၾကီးေတြ ပုိမုိျမင့္မားၾကီးထြားလာ
ဒီလႈိင္းလုံးၾကီးေတြလြန္ရင္
ေျမပုံကညႊန္းတဲ့ ရတနာက်ြန္းကုိ
ငါတုိ႔သိမ္းပုိက္ႏုိင္မွာလား...
လႈိင္းလုံးၾကီးေတြ
လာေဟ့..
လာေဟ့...


သစ္ေကာင္းအိမ္
(၇။ ႏုိဝင္ဘာ။ ၂၀၁၅)