ကာတြန္း လိုင္လုဏ္ - ျမန္မာျပည္ရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးငွက္


ကာတြန္း လိုင္လုဏ္ - ျမန္မာျပည္ရဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးငွက္
(SAMPSONIA WAY MAGAZINE) မိုးမခ၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၅