ေဇာ္ထက္ (ပ်ဥ္းမနား) - စစ္ပြဲေတြရပ္


ေဇာ္ထက္ (ပ်ဥ္းမနား) - စစ္ပြဲေတြရပ္
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၂၆၊ ၂၀၁၅
စစ္

စစ္
တစ္ႏွစ္
ႏွစ္ႏွစ္
အႏွစ္ႏွစ္
ျဖစ္ျပီးရင္းျဖစ္
မျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္
ျဖစ္ခ်င္လည္းျဖစ္
မခ်စ္
မႏွစ္
အသစ္အသစ္
ျဖစ္
စစ္
ရပ္ပစ္
ရပ္ပစ္ ။

ပြဲ

ပြဲ
အပြဲပြဲ
ႏႊဲ
သူအလဲလဲ
ကိုုယ္အကြဲကြဲ
ကိုုယ္အလဲလဲ
သူအကြဲကြဲ
အျပဲျပဲ
ဘယ္သူႏိုုင္သလဲ
ကဲ…
လဲ
ေျမဇာပင္ေတြက မနည္း
ေသကြဲ
ရွင္ကြဲ
မိသားစုုေတြ တစစီကြဲ
အဲဒီစစ္ပြဲ
ႏႊဲ
ပြဲ
တလြဲ ။


ေတြ

ေတြ
ေ၀
ေ၀ေန
ငါ႔ေျမ
သူ႔ေျမ
ေ၀
ေျမအရ ေ၀
ေ၀ႀက သေလ
မမွ်မတ ေ၀
ဘ၀ေတြက ေႀကြ
ေသ
က်န္သူေတြ
အမွ်ေ၀
လြမ္းသူ႔ ပန္းေခြ
ဒါတိုု႔ေျမ
ေရႊ
ေတာင္ေပၚေျမ
ယမ္းေငြ႔ေတြက
တေဝေ၀…..
ေတြ
ေဝ
ေနဆဲေပ ။

ရပ္

ရပ္
ရပ္ဆိုုတာ
သူေသနတ္
ကိုုယ္ေသနတ္
သူသတ္
ကိုုယ္သတ္
သူမရပ္လို႔ ကိုုယ္မရပ္
ကိုုယ္မရပ္လိုု႔ သူမရပ္
ကိုုယ္သတ္
သူသတ္
ရပ္
ရပ္ဆိုု ရပ္
စစ္ပြဲေတြ ရပ္ ...
အဲဒီ စစ္ပြဲေတြကိုု ရပ္
သမိုုင္းဆိုုးေတြကိုု ျဖတ္
သမိုုင္းေၾကြးေတြကိုု ဆပ္
ကေလးေတြရဲ့ အနာဂတ္
ကေလးေတြအတြက္ မွတ္
ဘီလူးဆိုုင္းကတဲ႔ ဇာတ္
ရပ္ကိုု ရပ္
ရပ္… ရပ္ … ရပ္…

စစ္
ပြဲ
ေတြ
ရပ္ႀကပါ ။        ။