ကာတြန္း ဂ်ဳိကာ - ေၾကာက္ေခတ္ ကုုန္ျပီ


ကာတြန္း ဂ်ဳိကာ - ေၾကာက္ေခတ္ ကုုန္ျပီ
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၉ ၊ ၂၀၁၅