ကာတြန္း ဂ်ဳိကာ - မဲဆႏၵရွင္၏ ဆႏၵ


ကာတြန္း ဂ်ဳိကာ - မဲဆႏၵရွင္၏ ဆႏၵ
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၅