ေမာင္ေမာင္လတ္(ေရႊအင္းေလးစာေပ) - ေတြ ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿခင္း အၿပီး ....


ေမာင္ေမာင္လတ္(ေရႊအင္းေလးစာေပ) -  ေတြ ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿခင္း  အၿပီး ....
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅

 ေရြးေကာက္ပြဲကေနမဲအမ ်ားစုအႏိုင္ရပါတီက  က ်န္ပါတီအဖြဲ႔အစည္းေတြကို    အသြင္ကူးေၿပာင္းေရး ကာလအတြက္သေဘာထားညွိႏွဳိင္းစကားေၿပာရမဲ႔အစား မဲအၿပတ္အသတ္နဲ ႔မရွဳမလွရွဳံးနီမ္ ႔သြားခဲ႔တဲ ႔အာဏာရပါတီကလုပ္ခ ်လိုက္ၿပန္ၿပီ။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ ႔  ေတြ ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿခင္း  ဆိုသတဲ့လား .. ... ၊၊
 
    လက္ရွိအာဏာတည္ဆဲ ..အသက္ဝင္ဆဲ အစိုးရအဖြဲ ႔ဝင္ ၿပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးက ဘယ္လိုအေၾကာင္းၿပခ ်က္ေတြနဲ႔  ခုခံေၿဖရွင္းေနပါေစ။ ၾကံဳခဲ ႔  ဆံုခဲ ႔  ၿဖစ္ခဲ႔တဲ့ အၿဖစ္အပ ်က္ေတြက ဒု နဲ ႔ေဒး....ဆင္တူရိုးမားအၿဖစ္ေတြကလဲ  မေရမတြက္ႏိုင္၊ အၿပန္တရာမက  ၾကားရဖူးတဲ႔ ပံုၿပင္တပုဒ္ အလား ...။

မဲအနည္းငယ္ရတဲ့ပါတီ နဲ ႔ အႏိုင္မရတဲ့ပါတီတို ႔နဲ ႔အတူ  ပူးေပါင္းၿပီးသကာလ လႊတ္ေတာ္ အတြင္း/ ၿပင္ပ ႏိုင္ငံေရးလွဳပ္ရွားမွဳကို အဆက္မၿပတ္ ဒီမိုကေရစီက ်င္႔စဥ္နဲ႔အညီ  ဆထက္တပိုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရႊက္ေရး။ အသြင္ကူးေၿပာင္းေရးကာလ ေခ ်ာေမြ ႔အဆင္ေၿပေရး၊    ၿပည္တြင္းၿငီမ္းခ ်မ္းေရးကိုအရွိန္မၿပတ္ ဝိုင္းဝန္းေဆာင္ရြက္ေရး  အစစရွိတဲ  ေခါင္းစဥ္လွလွ၊ အေၾကာင္းအရာၿပခ ်က္ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ ေဆြးေႏြးခဲ ႔တယ္ဆိုတဲ့ အေၿပာက ေၾကာက္စရာ၊ အၾကီမ္ၾကီမ္အခါခါ ေသခဲ႔ဖူးေတာ႔လဲ ၊၊

မၾကာေသးတဲ ႔အခ ်ိန္တခုက   မေဝးေသးတဲ ႔ကာလတခုမွာ - တိုင္းၿပည္ေၿပာင္းလဲ တည္ၿငီမ္ေရး အတြက္    ေလးပြင္႔ဆိုင္စကားေၿပာပါရေစ လို႔ ေတာင္းဆိုကမ္းလွမ္းခဲ ႔တာကို     တိုက္ရိုက္ေတြ႔ဆံုစကားေၿပာရမဲ့အစား၊ ၁၂ ပြင္႔ဆိုင္လိုက္၊ ၄၈ ပြင္႔ဆိုင္လိုက္နဲ႔ ေရရာေသခ ်ာတဲ့ ဦးတည္
လမ္းေၾကာင္းမွန္တခုကို   ေဝဝါးသြား၊ ေသးငယ္သြားေအာင္လုပ္ရင္း ဒီမိုကေရစီက ်င္႔စဥ္အရ  အမ ်ားဆႏၵလိုလို၊ အမ ်ားဆံုးၿဖတ္ခ ်က္အရလိုလို ဖြဲ ႔စည္းပံုဥပေဒနဲ ႔ အညီလိုလို ေဝ့လည္ေရွာင္ထြက္ သြားခဲ ႔တာကို ေမ ႔ေဖ ်ာက္လို ႔ မရႏိုင္ေသး......၊၊

   အခုေနမွေတာ့ မေတြ႔လဲမၿဖစ္၊ ေရွာင္ေနဖို ႔ကလဲ  ပုန္းစရာမရွိ၊ လယ္ကြင္းေပၚ အထီးထီးၿမင္ကြင္းက  ရွင္းရွင္း၊ ဆိုေတာ့ လက္ခံေတြ ႔ပါ ႔မယ္လို ႔  ဂတိေပး၊ အသိေပးၿပီးတာေတာင္၊ အရင္က ်င္ ႔စဥ္အတိုင္း    အရင္လမ္းေဟာင္း အတိုင္း၊ အၿခားပါတီအဖြဲ ႔ေပါင္းစံုေတြနဲ ႔  ေတြ ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ ႔တယ္ဆိုတာက -
မရိုးမေၿဖာင္ ႔ရည္ရႊယ္ခ ်က္နဲ႔ ၾကိဳတင္ၾကံစည္မွဳ တခုခုအတြက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ ႔တာေတာ ႔    အေသအခ ်ာပါဘဲ။

ရည္ရႊယ္ကတည္းကိုက   မရိုးမသား စီမံထားတာကိုက ကလီမ္ကက်စ္၊ ၿဖစ္ေစခ ်င္တာက  ဖရိုဖရဲ ကေသာင္းကနင္းဆိုေတာ့ တူေသာအက ်ဳိးေပးလိုက္ပံုက ပက္ပက္စက္စက္မရွဳမလွပါလား။
 
တကယ္ေတာ ႔   အာဏာရွင္စံနစ္ေအာက္မွာ "ေတြ ႔ဆံုေဆြးေႏြးၿခင္း.." ဟာ အမိန္႔ေပးၿခင္းပါ။
"ေခၚယူညွိႏွဳိင္းၿခင္း.."  ဟာ ၿခီမ္းေၿခာက္ မာန္ဖီလိုက္ၿခင္းပါ။
"သေဘာထားဆႏၵေတာင္းခံၿခင္း.."  ဟာ တခ ်က္လႊတ္အမိန္႔ေပးလိုက္ၿခင္းပါ။
အဲဒီအစဥ္အလာမပ ်က္   အရွဳံးၾကီးရွဳံူးနိမ့္ေနတာေတာင္   တပ္မေတာ္ဆိုတဲ့ ဝွက္ဖဲတခ ်ပ္ကို ကိုင္ၿပီး   ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြနဲ႔  ေတြ ႔ဆံုတဲ ႔တခဏ - ၅ ႏွစ္တာ  ကာလလံုးလံုး  မထိရဲ၊ မတို႔ရဲ၊  ေၿဖရွင္းလို ႔  မၿပီးစီးႏိုင္တဲ့ လယ္ယာေၿမသီမ္းဆည္းခံကိစၥေတြ၊ မတရားအမွဳဆင္  ပုဒ္မအမ်ဳိးမ ်ဳိးနဲ႔ အဖမ္းခံေနရတဲ တက္ၾကြလွဳပ္ရွားသူေတြ၊ ႏိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေတြ၊ ပညာေရးၿပဳၿပင္ၿခင္းအတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ အဖမ္းခံေက ်ာင္းသူ/ သားေတြကို လက္က ်န္ကာလအတြင္း  အၿမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးေရး၊ လႊတ္ေပးေရးကို တညီတညာထဲ ဝိုင္းေတာင္းဆိုခဲ႔တာ ၾကံဳရေတာ့၊ မ ်က္ႏွာေသနဲ႔  အံၾကိတ္ေခါင္းငံု၊ နားေထာင္ၿပီး သကာလ ...
    ဘာေတြမ ်ား   ဆက္လုပ္အံုးမွာလဲ....?
    ဘယ္အရာကိုမ ်ား   ဆင္ၾကံ ၾကံေနအံုးမွာလဲ...?
    ဘာေတြနဲ ႔  ၾကံဖန္ၿပီး   အခ ်ိန္ဆြဲအံုးမွာလဲ...?
    ဒါမွမဟုတ္    ေရာမၿမိဳ ႔ၾကီးကို   မီးတင္ရွဳ ိ ႔လိုက္ေတာ ႔မွာလား....?