ဆရာ ဇင္ေယာ္နီ၏ ဝိဇၨာမ်က္လုံးတဲေရာ့ေဟာကိန္းမ်ား စာအုပ္ႏွင့္ အခါေပး ျပကၡဒိန္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိ

ဆရာ ဇင္ေယာ္နီ၏ ဝိဇၨာမ်က္လုံးတဲေရာ့ေဟာကိန္းမ်ား စာအုပ္ႏွင့္ အခါေပး ျပကၡဒိန္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိ

ရန္ေနာင္(ဗိုလ္တေထာင္)   မိုးမခ    ႏိုဝင္ဘာ  ၇ - ၂၀၁၅        စာေရးဆရာ၊ ေဗဒင္ဆရာ ဆရာဇင္ေယာ္နီ စီစဥ္ ထုတ္ေဝေသာ ဝိဇၨာမ်က္လံုးတဲေရာ့ ေဟာကိန္းမ်ား အိတ္ေဆာင္စာအုပ္ ႏွင့္  ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြက္ မေနာမယ တဲေရာ့ အခါေတာ္ေပး ျပကၡဒိန္ ႏွင့္ အယူေတာ္မဂၤလာ အခါေပး ျပကၡဒိန္ ကို ႏိုဝင္ဘာလ  (၇)ရက္ေန႔ တြင္ စတင္ျဖန္႔ခ်ိလိုက္ၿပီး စတင္ျဖန္႔ခ်ိသည့္ေန႔တြင္ ဆရာဇင္ေယာ္နီ ကိုယ္တိုင္ အမွတ္တရ လက္မွတ္ေရးထိုးေပးခဲ့သည္။
          ေဗဒင္ဝါသနာ ပါသူမ်ားအတြက္ အိတ္ေဆာင္ ေဟာကိန္းမ်ား စာအုပ္ကို ၿပံဳးပန္းတစ္ရာစာေပမွ တန္ဖိုး (၆၀၀) က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ခ်ိလိုက္သည္။ဆက္သြယ္ဝယ္ယူ လိုသူမ်ားအေနျဖင့္အမွတ္(၁၅၆)၊၃၇ လမ္း( အလယ္) ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၿပံဳးပန္းတစ္ရာစာေပ ႏွင့္ အၿမိဳ႕ၿမိဳ႕အနယ္နယ္ရိွ စာအုပ္ဆိုင္မ်ားတြင္ ဝယ္ယူႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရိွရသည္။