ကာတြန္း ေမာင္ေမာင္ေဖာင္တိန္ - ေရွ႕သုိ႔လွမ္းခ်ီ .. ၾကက္သြန္နီ

 
ကာတြန္း ေမာင္ေမာင္ေဖာင္တိန္ - ေရွ႕သုိ႔လွမ္းခ်ီ .. ၾကက္သြန္နီ
(မုိးမခ) ႏုိ၀င္ဘာ ၂၉၊ ၂၀၁၅