လင္ း ေႏြးအိမ္ - ယုန္နဲ႔ လိပ္ ေခတ္သစ္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ


လင္ ေႏြးအိမ္  -  ယုန္နဲ႔ လိပ္ ေခတ္သစ္ အေျပးၿပိဳင္ပြဲ
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၅

တကယ္ ေတာ့
ယုန္ နဲ႔ လိပ္ ေျပးၿပိဳင္ ပြဲမွာ
ကိုယ္ ့ဘက္ ကိုယ္ ယက္ တဲ့လိပ္ပဲ ႐ႈံးတာပါ။

တခ်ိန္လံုးႏွာေစး ေနရတဲ့ ယုန္ေလး ေတြ
အျမဲအသည္းငယ္ ေနရတဲ့ ယုန္ေလး ေတြ
တေဆာင္းလံုး တြင္းေအာင္း ေနရတဲ့ ယုန္ေလး ေတြ
တခါပဲ ေျပးခြင့္ရရံုနဲ႔ ပန္းတိုင္ ဟိုဘက္လြန္သြားလိုက္ပံုမ်ား
အဲဒါႏွစ္ေထာင့္ဆယ္ငါး … တဲ့။


(အာဏာ႐ွင္စနစ္ကို မလိုခ်င္ေၾကာင္း ျပလိုက္တဲ့ ျပည္သူမ်ားသို႔)