ႏို၀င္ဘာ ၅ အင္န္အယ္ဒီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတ၏အထက္မွ ဦးေဆာင္မည္ဟု ေျပာ


ႏို၀င္ဘာ ၅ အင္န္အယ္ဒီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က သမၼတ၏အထက္မွ ဦးေဆာင္မည္ဟု ေျပာ
(မိုးမခသတင္းေကာက္ႏုတ္ခ်က္) ႏို၀င္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၅


ရန္ကုန္ျမိ့ဳ ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေနအိမ္မွာ ေရြးေကာက္ပြဲက်င္းပရန္ ၃ ရက္အလို အင္န္အယ္ဒီသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ သတင္းေထာက္မ်ား ရာခ်ီ တက္ေရာက္ျပီး သတင္းေထာက္ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားသြားပါတယ္။


အင္န္အယ္ဒီ ရာႏႈန္းျပည့္ အႏုိင္ရခဲ့ရင္ အစုိးရတရပ္ ဖြဲ႔မယ္၊ သမၼတရဲ့ အထက္ကေနျပီး ေဒၚစုက ဦးေဆာင္မႈ ေပးမယ္လို႔ ေျပာသြားပါတယ္။ အႏိုင္ရခဲ့ရင္ေတာင္ ရႈံးနိမ့္သူေတြအေပၚ အႏိုင္မက်င့္ဘူး၊ တိုင္းရင္းသားေတြ၊ ျပိဳင္ဖက္ပါတီေတြအျပင္ တပ္မေတာ္နဲ႔လည္း အတူတကြ သင့္သင့္ျမတ္ျမတ္ အေျဖရွာသြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးနဲ႔ အေထြေထြ ျပသနာေတြကို ေျဖရွင္းရာမွာလည္း ဥပေဒနဲ႔႔အညီ ဒီမိုကေရစီ က်င့္စဥ္မ်ားနဲ႔ အညီပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔လည္း ေျဖၾကားခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲ တရားမွ်တ သန္႔ရွင္းဖို႔ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ လုိလားေၾကာင္း၊ တုိက္တြန္းေၾကာင္း ေျပာဆိုေသာ္လည္း လက္ရွိ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္နဲ႔ အစုိးရ လုပ္ရပ္ေတြအေပၚမွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာေတြ ရွိေနတာကို ေထာက္ျပသြားပါတယ္။

သတင္းေထာက္နဲ႔ မီဒီယာေတြက ေဒၚစုကို အၾကပ္အတည္းျဖစ္ေစတဲ့ ေမးခြန္းေတြျဖစ္တဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာအေရး၊ ျပည္ပကုမၼဏီမာ်းနဲ႔ စီမံကိန္းမ်ားအေရး၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ၂၅% တပ္မေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အခမ္းက႑၊ လက္ရွိအစုိးရနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ဆက္ဆံေရးအလားအလာေနာက္တက္လာမည့္ သမၼတ စသည့္ကိစၥမ်ားကိုေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲအျပီး ရလဒ္ အေျခအေနမ်ားေပၚမွာ မူတည္တဲ့အေၾကာင္းကိုသာ ေထာက္ျပသြားပါတယ္။