ေမာင္ရဲေႏြ (ပလိပ္) - အမာ မေသဘူး


 ေမာင္ရဲေႏြ (ပလိပ္) - အမာ မေသဘူး
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၁၉၊ ၂၀၁၅
အမာ
တစ္ရာျပည့္႔
မေသေသာေန႔
ဖြားေသ
ေျမက်ေပမယ့္
အမာဟာ
ဖြားတာ ျမတ္
ေသတာ ျမတ္
အမာဟာ
အမွန္တရားအတြက္ ရဲရဲရပ္သူ
အမာဟာ
အမွန္တရားအတြက္
ရဲရဲရွင္သန္သူ
အမာဟာ
ယဥ္ေက်းမႈအတြက္ လမ္းျပသူ
အမာဟာ
စာေပအတြက္ တာဝန္ေက်သူ
အမာဟာ
မႏၲေလးရဲ႕ပုံရိပ္
အမာဟာ
လူထုအတြက္ ပုံရိပ္
အမာလို လူ
သူ မရွိ
ပကတိတရားနဲ႔
လူအမ်ားအတြက္ တာဝန္ေက်
အမာ  မေသဘူး
အမာ မေသဘူး
မေသဘူး။             ။
                                                      
   နိုဝင္ဘာ ၁၇