ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - မိႈင္းတိုက္ပါတီ ပ်က္ၾကဘီ


ကာတြန္း သီဟ(စခန္းသစ္) - မိႈင္းတိုက္ပါတီ ပ်က္ၾကဘီ
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၅