ကာတြန္း ဂ်ဳိကာ - ၾက ၾကာ ၾကား


ကာတြန္း ဂ်ဳိကာ - ၾက ၾကာ ၾကား
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၅