မင္းကိုုႏိုုင္ - အိုုးေ၀လိုု႔ ထ တြန္တဲ့ ေန႔


မင္းကိုုႏိုုင္ - အိုုးေ၀လိုု႔ ထ တြန္တဲ့ ေန႔
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၅


ဒီေန႔ဟာ
သူရဲေကာင္းတို႔အ႐ိုးေတြ
အိုးေဝ လို႔ ထတြန္တဲ႔ေန႔

တရားဖက္က 
ထူသမွ်အလံတိုင္းဟာ
ဂုဏ္သိကၡာသမိုင္းနဲ႔

ဆန္႔က်င္ဖက္ေတြ
ႀကိဳက္တဲ့အလံတက္ခဲ့
ႀကိဳက္တဲ့အသံထြက္လွည့္

ဒီေန႔ဟာ
သူရဲေကာင္းတို႔အ႐ုိးေတြ
အိုးေဝ လို႔ ထတြန္တဲ့ေန႔။