ခင္လြန္း - ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အခိုက္အတန္႔မ်ားခင္လြန္း - ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အခိုက္အတန္႔မ်ား
(မိုးမခ) ႏို၀င္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၅

ေကြ႔ကိုေက်ာ္
ေရွ႕ကိုေရာက္ေလ
အသံေတြပို ျမန္လာ
ျမင့္လာေလ။

ေရစီးအဟုန္
တုန္တုန္ဟည္းဟည္း
ျမစ္ႀကီး….

ေခါမသားေတြရဲ႕ဒႆန န ယ္မွာေတာ့
ျမစ္တျမစ္ကို
ႏွစ္ခါျဖတ္မဆင္းႏိုုင္ဘူးတဲ့။

ကိုင္း
ငတို႔
စုန္ၿပီးဆင္းလိုုက္ၾကမလား
ဆန္ၿပီးတက္လိုက္ၾကမလား
တႀကိမ္ထဲ။ ။


ႏို၀င္ဘာ၊ ၆ ရက္၊ ၂၀၁၅
နံနက္ -၀၄း၀၀ နာရီ


Art Credit - http://artwolfe.com/collection/zen-the-art-of-the-abstract/