ေမာင္ေမာင္စိုုး - ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ ဝမ္ဟိုင္းေဒသ


ေမာင္ေမာင္စိုုး  - ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ လိုအပ္ေနေသာ ဝမ္ဟိုင္းေဒသ
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၅

တိုက္ပြဲမ်ား

တကယ္ဆိုလ်င္ ဤရက္ပိုင္းသည္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ြဲႏွင့္ပတ္သက္ျပီး လူထုအမ်ားစု စိတ္ဝင္စားအာရုံစိုက္ေသာ အခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။ လူထုအဖိ့ု ဆႏၵႏွင့္ရလဒ ္တထပ္တည္းျဖစ္ဖိ့ု ေမ်ွာ္လင့္ေနျကသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲေန့ရက္ ကလည္း မိုးမလင္းမွီထ၍ သူတိ့ု၏ စိတ္အားတက္ျကြမွဳကိုျပသ
ခ့ဲျကသည္။ ျပီးေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္သတင္းမ်ားကို အေလးထားေစာင့္စား နားေထာင္ျကသည္
ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းေတြ တခုျပီးတက္လာသည္။ စိတ္ဒုန္းဒုန္းခ်၍ မေပ်ာ္နိုင္ေသးေသာ္လည္းေက်နပ္မွဳ ဝမ္းသာပီတိျဖစ္ရမွဳမ်ားကို အတိုင္းမသိခံစားရသည္။ သုိ့ေသာ္ ေရြးေကာက္ပြဲသတင္းမ်ားႏွင့္အတူ SSPP/SSA ဌာနခ်ဳပ္တည္ရွိရာ ဝမ္ဟိုင္းေဒသမွ စစ္သတင္းမ်ားကို ျကားသိရသည့္အခ်ိန္တြင္ မေတာ့ စိတ္ႏွလုံးေနာက္က်ိရေပေတာ့သည္။ေဒသခ ံရွမ္းျပည္သူ မ်ားအတြက္ စိတ္မေကာင္းျကီးစြာျဖစ္ရသည္။
လြိဳင္လင္ခရိုင္တြင္းရွိ ေက်းသီး မိုင္းေနာင္မိုင္းရွဴး ျမိဳ့နယ္မ်ားရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္နယ္ေျမမေအးခ်မ္းဟု ဆိုေသာ အေျကာင္းျပခ်က္ေအာက္တြင္ သူတိ့ု၏ ကိုယ္စားလည္မ်ားကို ေရြး
ခ်ယ္ခြင့္ဆုံးရွံဳးသည့္အျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲျပီးသည္ ္ႏွင့္စစ္ဒဏ္ကို ဆက္လက္ခံေနျကရေတာ့သည္။

မိုင္းေနာင္ တိုက္ပြဲ

ေရြးေကာက္ပြဲအျပီးေနာက္တေန့ နိုဝင္ဘာ ၉ရက္ညမွစ၍ မိုင္းေနာင္တြင္တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြါးသည္ဟုဆိုပါသည္။ ထိုတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ႏွစ္ဖက္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားက ေတာ့ မတူေပ။ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၉/၃၀ ကျဖစ္ပြါးခ့ဲ့ေသာ မိုင္းေနာင္အနီးရွိ ဝိန္းေကာင္အေျချပဳရင္းဌာနခ်ဳပ္ တိုက္ပြဲက့ဲသုိ့ပင္ အျငင္းပြါးဖြယ္ရာတိုက္ပြဲဟုပင္ဆိုရမည္။

ျမဝတီသတင္းဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာ ရက္ ညပိုင္းႏွင့္ နိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ေန့မနက္ပိုင္းတြင္ လိဳြင္လင္ခရိုင္ ေက်းသီးျမိဳ့နယ္ မိုင္းေနာင္ျမိဳစိုက္တပ္ဌာနခ်ဳပ္အား SSA ဝမ္ဟိုင္းအဖြဲ့မွ အင္အား ၁၂၀ ခန့္ လက္နက္ျကီးလက္နက္ငယ္မ်ားျဖင့္ လာေရာက္ပစ္ခတ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိ့ုအျပင္ ရဲစခန္းအားလည္း တိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။

ဤသုိ့တိုက္ခိုက္ရာတြင္ တပ္ဌာနခ်ဳပ္၏ အေရွ့ဖက္ အေနာက္ေတာင္ဖက္မွ လူေနရပ္ကြက္မ်ားအား အကာကြယ္ျပဳတိုက္ခိုက္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိ့ု့ေျကာင့္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွလည္း လက္နက္ျကီး လက္နက္ငယ္ ရဟတ္ယဥ္မ်ားအသုံးျပဳျပီး ျပန္လည္တိုက္ခိုက္ခ့ဲရာ SSA ဝမ္ဟိုင္းအဖြဲ့အေနႏွင့္ နိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္နံနက္ :၄၅ ခန့္တြင္ ျပန္လည္ဆုတ္ခြါသြားသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၎တိုက္ပြဲတြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ အရာရွိစစ္သည္အခ်ိဳ့က်ဆုံးဒဏ္ရာရသက့ဲ့သုိ့ ရဲတပ္ဖြဲ့ဝင္အခ်ိဳ့လည္းထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိသည္ဟုဆိုပါသည္။  ဆိုရွယ္လူမွဳကြန္ယက္တြင္ေတြ့ရွိရေသာသတင္းမ်ားအရ ခလရ၂၈၆ မွ ဗိုလ္မွဴးတစ္ေယာက္က်ဆုံးသည္ဟုဆိုပါသည္။

ထိ့ုျပင္ နိုဝင္ဘာ ရက္ေန့ညႏွင့္ ရက္မနက္မ်ားတြင္၎ နိုဝင္ဘာ ရက္ညႏွင့္ ရက္မနက္မ်ားတြင္၎ မိုင္းေနာင္တပ္ ္ဌာနခ်ဳပ္အား အလားတူတိုက္ခိုက္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။ယခုတိုက္ပြဲျဖစ္သည္ဆိုေသာ မိုင္းေနာင္မွာ ယခင္တိုက္ပြဲျဖစ္ပြါးရာ ဝိန္းေကာင္ထက္ပို၍ ေအာက္ဖက္က်ျပီး ဝမ္ဟိုင္းႏွင့္ ပိုေဝးပါသည္။

သုိ့ေသာ္ မိုင္းေနာင္ေဒသခံမ်ားႏွင့္ SSA ဒုအတြင္းေရးမွဴး စိုင္းခမ္းသီ SSA ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ဗိုလ္မွဴးျကီးအဆင့္ရွိ စိုင္းလတို့အား ကိုးကားေဖၚျပသည့္ သ်ွမ္းသံေတာ္ဆင့္ 7 Day သတင္းဂ်ာနယ္ဧရာဝတီ VOA သတင္းဌာနမ်ား၏ အဆိုအရ  SSA မွ ၎တိ့ုတိုက္ခိုက္ျခင္း မဟုတ္ေျကာင္း ျငင္းဆိုသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ရံုးျပည္သူ့ဆက္ဆံေရး ညႊန္ျကားေရးမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ရဲဝင္းက က်ေနာ္တိ့ုစစ္ဆင္ေရး မလုပ္ဘူး။ သူတိ့ုကသတ္မွတ္ေနရာမေနဘူး။ မိုင္းေနာင္ဆိုတာ သူတိ့ုေနရာ မဟုတ္ဘူး။ ေနရာလာလုတာ ။တခ်ိဳ့ေနရာေတြမွာ က်ေနာ္တိ့ုကိုု လာပစ္ေနတာရွိတယ္ဟုဆိုေျကာင္း VOA သတင္းတြင္ ေဖၚျပပါသည္။

VOA သတင္းတြင္ေဖၚျပခ်က္အရ နိုဝင္ဘာ ၉ရက္ညႏွင့္ ၁၀ ရက္ေန့မနက္ပိုင္းတြင္ မိုင္းေနာင္ျမဳိဳ့ ဆင္ေျခဖုံးရပ္ကြက္မ်ားထဲသုိ့ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ လက္နက္ျကီး မ်ားႏွင့္ ပစ္ခတ္ခ့ဲျပီး ၁၀ ရက္ေန့ မနက္ပိုင္း နာရီခန့္တြင္ ရဟတ္ယဥ္ စီးျဖင့္နာရီဝက္ခန့္ ပစ္ခတ ့္ေျကာင္း ထို့ေနာက္ စစ္တပ္မ်ား ျမိဳ့တြင္းဝင္လာ၍ လမ္းဆုံလမ္းခြမ်ားတြင္ေနရာယူပစ္ခတ္ခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။ ေန့လည္ပိုင္းတြင္လည္း ပစ္ခတ္သံမ်ား ျကားေနရဆဲျဖစ္သည္ဟု ဆိုပါသည္။ 

သတင္းေဖၚျပခ်က္္တြင္ မိုင္းေနာင္ျမိဳ့မွ ၄၆ မိုင္ကြာရွိ လဲခ်ားျမိဳ့သုိ့ထြက္ေျပးလာသူတစ္ဦးက ျမိဳ့ထဲတြင္လိုက္လံပစ္ခတ္ေနေသာ္လည္း မည္သည့္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မွ ရွိမေနဟု ဆိုပါသည္။ မိုင္းေနာင္တြင္ ဗံုးျကဲတိုက္ခိုက္ခံရမွဳေျကာင့္ အိမ္၂လုံးမီးေလာင္ ္ပ်က္စီးသြားျပီး ေထာ္လာဂ်ီအခ်ိဳ့လည္းပ်က္စီးသြားသည္ ဟုဆိုပါသည္။
ဤသုိ့ျဖင့္ ဝမ္ဟိုင္းေဒသတြင္းတြင္ ဝိန္းေကာင္တိုက္ပြဲအျပီး အျငင္းပြါးဖြယ္ရာတိုက္ပြဲတခုအျဖစ္ေနာက္ထပ္တိုက္ပြဲတခု မိုင္းေနာင္တြင္ျဖစ္ပြါးခ့ဲသည္ဟုဆိုရပါမည္။

ဝမ္ဟိုင္းေဒသေနာက္ဆက္တြဲတိုက္ပြဲမ်ား

အရပ္ရပ္သတင္းမ်ားအရ မိုင္းေနာင္ျမိဳ့တြင္သာမက ဝမ္ဟိုင္း ဌာနခ်ဳပ္အားလည္း MI 35တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယဥ္ စီး MIG 29 ဂ်က္တိုက္ေလယဥ္တစီးအသုံးျပဳ၍ ေလေျကာင္းတိုက္ခိုက္မွဳအခ်ိဳ့  ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။

ဝမ္ဟိုင္းဘုန္းျကီးေက်ာင္း ထိခိုက္ပ်က္စီး၍ ဆိုယ္ကယ္တစီး မီးေလာင္ပ်က္စီးခ့ဲသည္ဟုဆိုပါသည္။ဝမ္ဟိုင္းဘုန္းျကီး ေက်ာင္းတြင္ ခိုလံဳွေနေသာ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားလည္း ထပ္မံထြက္ေျပးခ့ဲရသည္ဟုဆိုပါသည္။
ထိ့ုျပင္ လြယ္က်ဴေမာက္တြင္ အေျချပဳသည့္ျမန္မာစစ္ဖက္မွ ဝမ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္သုိ့ လက္နက္ျကီးမ်ားျဖင့္ပစ္ခတ္ခ့ဲသည္ဟု ဆိုပါသည္။ ၎၁၀ ရက္ေန့ နံနက္ နာရီခန့္ကစျပီး ဝမ္ေလြ့ မိုင္းအတ္ဖက္တြင္လည္း တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြါးေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ မိုင္းရွဴးတြင္လည္း ျမိဳ့ေပၚေန၍ လက္နက္ျကီးမ်ားပစ္ခတ္ ေနသည္ဟု SNLD မွ နန္းေကာင္းခမ္းက ေျပာျကားပါသည္။

၎တိုက္ပြဲမ်ားေျကာင့္ မိုင္းေနာင္မွ ထြက္ေျပးလာသူ အေယာက္တစ္ရာခန့္သည္ မိုင္းေနာင္ ္ေတာင္ဖက္ ၂၂ မိုင္အကြာ ဝမ္စိန္းတြင္ပိတ္မိေနသည္ဟု သိရပါသည္။ ၎စစ္ေဘး ဒုကၡသည္မ်ားအား သြားေရာက္ေခၚေဆာင္နိုင္ရန္ နမ့္စမ္ျမိဳ့နယ္ ခိုလမ္ျမိဳ့နယ္ ျဖဴစင္ေမတၲာ လူမွဳကူညီေရးအသင္းမွွ အေရွ့လယ္ပိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္သုိ့ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံ ေစာင့္ဆိုင္းေနသည္ဟုဆိုပါသည္။

၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာ ရက္ေန့ကလည္း မိုင္းေနာင္ျမိဳ့ ဝိန္းေကာင္ေက်းရြာအုပ္စု ဟုန္ခမ္းေက်းရြာမွရြာသား ၃၀ ခန့္သည္ ဝိန္းေကာင္အေျခစိုက္ျမန္မာစစ္ဖက္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လယ္ထဲဆင္းျပီညေန နာရီခန့္ရြာအျပန္တြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္မွ မွားယြင္းပစ္ခတ္မွဳေျကာင့္ ရြာသား ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရသည္ဟုဆိုပါသည္။

သုိ့ျဖစ္ရာ ဝိန္းေကာင္ မိုင္းေနာင္ အျငင္းပြါးဖြယ္ရာ တိုက္ပြဲမ်ားမွဆက္၍ ဝမ္ဟိုင္းေဒသတြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ပြါးေနျပီး စစ္ေဘး ဒုကၡသည္မ်ား ထပ္မံတိုးလာေနသည္ကို ေတြ့ေန ရပါသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလားရာ

တကယ္တမ္းတိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြါးေနသည္မွာတစ္လေက်ာ္ ္ျကာျမင့္လာျပီျဖစ္ေသာ္လည္း ေစ့စပ္ညိွႏွဳိင္းမွဳ မရွိသည္မွာ အ့ံျသဘြယ္ျဖစ္သည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မတိုင္မွီ စစ္ရွိန္ေလ်ာ့နိုင္သည္ဟုခန့္မွန္းျကေသာ္လည္း မေလ်ွာ့နိုင္သည့္ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲပါပ်က္သြား လိုက္ပါေသးသည္။

UPWC မွလည္း မည္သည့္ေဆာင္ရြက္မွဳမွ မေတြ့ရပါ။ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၁ ရက္ေန့ကUPWC ဥကၠဌ ထံသုိ့ လိပ္မူ၍ SSPP/SSA မွ စာပိ့ုထားေသာ္လည္း ယေန့တိုင္ မည္သည့္ အေျကာင္းျပန္ျကားခ်က္မွမရေသးဟုဆိုသည္။ လက္ေတြ့ တြင္လည္း မည္သည့္ေျဖရွင္းမွဳမ်ိဳးမွ မေတြ့ရေပ။

UPWC ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္သည့္ ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္း ႏွင့္ ဦးေအာင္မင္းမွာ ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မွီက မဲဆြယ္ ္စည္းရံုးေရးကိစၥျဖင့္ အလုပ္ရွဳပ္ေနျကပုံေပၚျပီး ယခုေရြးေကာက္ပြဲ အျပီး တြင္လည္း ေဒါက္တာစိုင္းေမာက္ခမ္းမွာမဲစာရင္း ေရတြက္ျခင္း၌ အလုပ္ရွဳပ္ေနပုံရျပီး ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အေရးနိမ့္သြားေသာ ဦးေအာင္မင္းမွာ မအီမသာ ျဖစ္ေနပုံရသည္။ MPC မွ ဆရာျကီးမ်ားမွာလည္း ရန္ကုန္ MPC ရံုးတြင္ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္ကိစၥရပ္မ်ားကို NCA လက္မွတ္ထိုးေသာ အဖြဲ့မ်ား ႏွင့္ အလုပ္ရွဳပ္ေနျကျပီး SSA တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ပတ္
သက္ျပီး ႏွဳတ္ဆိတ္ဆြံ့အလ်က္ရွိေပသည္။

UPWC ႏွင့္ MPC သည္ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသာ အဖြဲ့မ်ား တက္ေရာက္ရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္ဆိုေသာ္လည္း မူလရရွိျပီးေသာ ကတိကဝတ္ ္မ်ားကို ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းသြားေရးဆိုသည္ကိုေတာ့ အေကာင္ထည္ေဖၚရာတြင္ လိုအပ္ေနသည္ဟုဆိုရေပမည္။ ယခုလိုအျငင္းပြါးဖြယ္ရာ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေငြေရးေျကးေရးကအစ ပံ့ပိုး ေပးေနသူမ်ားအေနႏွင့္ အာရံုစိုက္သင့္သည့္ ကိစၥျဖစ္သည္။ သုိ့ရာတြင္ ယခုတိုင္ ေတြ့ဆုံညိွႏွဳိင္းမွဳျဖင့္ အေျဖရွာျခင္း မရွိေသးေသာ ဝမ္ဟိုင္း ျပသနာသည္တေျဖးေျဖး က်ယ္ျပန့္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ရေပသည္။

ျဖစ္နိုင္ေခ်

ဝမ္ဟိုင္းေဒသတြင္ စစ္ပြဲမ်ား ရပ္တန့္နိုင္ျခင္းမရွိက စစ္ပြဲမ်ားက်ယ္ျပန့္လာမည္အမွန္ပင္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ္တပ္ဖြဲ့မ်ားအဖိ့ု မိမိထက္အင္အားမ်ားစြာပိုသည့္ အစိုးရစစ္တပ္ ႏွင့္ရင္ဆိုင္ေနရသည့္အားေလ်ာ္စြာ ေပ်ာက္ျကားစစ္ကို က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ သုံးစြဲေလ့ရွိျကသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ယခင KIA တပ္မဟာ ၂လက္ေအာက္ခံ KIA ရင္း ဌာနခ်ဳပ္ရွိရာ လုံးခင္းအထက္ ကန္စီး ေအာင္ဘာေလ ဘက္သုိ့ ျမန္မာစစ္ဖက္က ထိုးစစ္ဆင္ရာတြင္ ရင္း ဌာနခ်ဳပ္က ေျမာက္ဖက္သုိ့ ဆုတ္ခြါသြားသည္မွန္ေသာ္လည္း ၎တိ့ု၏ တပ္ဖြဲ့ငယ္မ်ား က မိုးေကာင္း ကာမိုင္း ဖါးကန့္ ကားလမ္း တေလ်ာက္ လုံးခင္း ဖါးကန့္ ဆိုင္းေတာင္ ေဝွခါတေလ်ာက္ ျဖန့္ခြဲလွဳပ္ရွား ေပ်ာက္ျကားတိုက္ခိုက္ခ့ဲရာ စစ္ပြဲသည္ က်ယ္ျပန့္ခ့ဲ့သည္။ တဖက္ကေျပာလ်င္ KIA ရင္းဌာနခ်ဳပ္အား ထိုးစစ္ ဆင္ရာတြင္ ျမန္မာစစ္ဖက္အဖိ့ု စစ္ဗ်ဴဟာတခုသာ လိုေကာင္းလိုမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း တခြင္တျပင္ ျပန့္က်ဲသြားေသာအခါ တပ္မတခုမကစစ္အင္အားသုံရန္္လို လာေပေတာ့သည္။

ယခုလည္း ဝမ္ဟိုင္းေဒသတြင္ ထိုးစစ္မ်ား စစ္ဆင္ေရးမ်ား က်ယ္ျပန့္လာပါက စစ္ပြဲသည္ပိုမို က်ယ္ျပန့္သြားေပလိမ့္မည္။ ယခု ဝမ္ဟိုင္းေဒသတြင္မက လက္ရွိ ဝမ္ဟိုင္းေတာင္ဖက္ မိုင္းေနာင္ လဲခ်ားေဒသ အေရွ့ဖက္ရွိ မိုင္းရွဴးမိုင္းစံ ေဒသမ်ားတြင္ သာမက ဝမ္ဟိုင္း ေျမာက္ဖက္ရွိ ေနာင္ခ်ိဳ ေက်ာက္မဲ သီေပါ သိႏီၷ မိုင္းရယ္တေျကာတြင္ပါ စစ္ေရးလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ေပၚလာနိုင္သည္။ ျမန္မာစစ္ဖက္ စစ္တိုင္းအရေျပာလ်င္ ရလခ သာမက ရမခ အထိပါက်ယ္ျပန့္သြားနိုင္သည္။ ထိ့ုျပင္ ၎ေက်ာက္မဲ နယ္အထက္ပိုင္းတြင္ျမန္မာစစ္ဖက္ႏွင့္ TNLA တအန္းပေလာင္တပ္ဖြဲ့မ်ား ေန့စဥ္လိုလို တိုက္ပြဲငယ္မ်ား ယေန့တိုင္ ျဖစ္ပြါးေနေပရာ စစ္မီးပိုပြါးဖြယ္ရာရွိသည္ဟုဆိုရမည္။

ထို့ျပင္ ဝမ္ဟိုင္းဌာနခ်ဳပ္ကို သိမ္းရံုႏွင့္ ျပသနာေျပလည္ သြားမည္မဟုတ္ေပ။ စစ္အင္အားမ်ားစြာသုံး၍ အရင္းအႏွီးေပးကာ ဝမ္ဟိုင္းကိုသိမ္းယူရန္မခက္ခဲေသာ္လည္း SSPP/SSA အဖိ့ုကေတာ့ ၎တိ့ုဌာနခ်ဳပ္ကို ပို၍တိုက္ရန္ခက္ခဲေသာ ေနရာသုိ့ ေရႊ့ေျပာင္းသြားမည္သာျဖစ္သည္။ UWSA ႏွင့္ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးရွိသည့္ SSPP/SSA အေနႏွင့္ ဝမ္ဟိုင္းေဒသ အေရွ့ဖက္ ေတာင္ေျကာမ်ားတြင္ ၎တိ့ု၏ဌာနခ်ဳပ္ကို ေျပာင္းေရႊ့ဖြင့္လွစ္ရန္ခက္ခဲလိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။

ျကားကာလတည္ျငိမ္ေရး

တကယ္တမ္းေျပာလ်င္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္ အဖြဲ့မ်ားႏွင့္ အစိုးရတပ္မ်ားတင္းမာမွဳမ်ားျဖစ္ပြါးေနသည္ ဆိုေသာ္လည္း လက္ရွိအစိုးရသက္တမ္းကား ကုန္ဆံုး ေတာ့မည္။ထိ့ုျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ၌ လက္ရွိ ျက့ံခိုင္ေရးပါတီအစိုးရ အေရးနိမ့္သြားျပီး NLD အစိုးရတက္လာေတာ့မည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္အဖြဲ့မ်ားအေနႏွင့္လည္း ေနာက္တက္မည့္အစိုးရနွင့္ ေျပလည္သည့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိွဳင္းမွဳ ရရွိနိုင္မည္ဟု ေမ်ွာ္လင့္ေနသည့္အခ်ိန္လည္းျဖစ္သည္။ ထိ့ုျပင္ ေနာက္တက္မည့္ အစိုးရ၏အခရာျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုျကည္ကလည္း တိုင္းရင္းသားအေရးေျဖရွင္းရန္ ဒုတိယပင္လုံ ုံညီလာခံေခၚမည္ဟု ကတိကဝတ္ေပးထားျပီးျဖစ္သည္။

ထိ့ုျပင္ လက္ရွိသမတဦးသိန္းသိန္အေနႏွင့္အာဏာလႊဲေျပာင္း ေရးျကားကာလတည္ျငိမ္ေရးကိုအေလးထားသြားမည္ဟု ဆိုေပရာ စစ္ေရးအရလည္း တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းဖိ့ုလိုေပသည္။ အစိုးရအကူးအေျပာင္း ေလးလေက်ာ္ခန့္အတြင္း အဆုံးအျဖတ္ေပးနိုင္ေသာ စစ္ပြဲမ်ားတိုက္နိုင္သည့္ အခြင့္အလမ္း နဲပါးသည္ကို စစ္ေျမျပင္တြင္ လက္ေတြ့ဦးစီးေနသည့္ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား သိရွိျပီးီျဖစ္သည္။

သမတဦးသိန္းစိန္လက္ေအာက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆာင္ရြက္ ေနသည့္ UPC /UPWC/MPC တိ့ုအေနႏွင့္၎ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပတ္သက္၍ ပ့ံပိုးကူညီေနသူမ်ားသည္၎ မိမိတိ့ု၏ မျပီးျပတ္ေသာ္လည္း အေတာ္အသင့္ေအာင္ျမင္သည္ဟု ဆိုနိုင္သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တည္ျငိမ္ေအာင္ ထိမ္းသိမ္းျပီး ေနာက္အစုိးရလက္ထဲသုိ့အေကာင္းမြန္ဆံုး လက္လႊဲေပးရန္ ျပင္ဆင္သင့္သည္။ 

UPWC ၏ကတိကဝတ္ျဖစ္သည့္ NCA လက္မွတ္မထိုးေသးသည့္အဖြဲ့မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ျပီး ရျပီးသားသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ထိမ္းသိမ္း သြားမည္ ဆိုသည္ကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ျပီးေနာက္အစုိးရလက္သုိ့ လႊဲအပ္ျခင္းသည္ ဂုဏ္သိကၡာရွိေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့အားလုံး NCA လက္မွတ္ မထိုးနိုင္မွိီ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အင္အားအမ်ားစု မပါမွီ အာရံုစိုက္ရမည့္ကိစၥမွာ နိုင္ငံေရးမူေဘာင္ေဆြးေႏြးေရးမဟုတ္ပါ။ ရွိျပီးသား ကတိကဝတ္မ်ားကို ထိမ္းသိမ္းဖိ့ုသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သုိ့မွသာ ျပသနာကို အမွန္တကယ္ေျဖရွင္းနိုင္လိမ့္မည္။ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား ကူညီလွဴဒါန္းေနသူမ်ား၏ ေငြေျကးမ်ားလည္း ကုန္ရက်ိဳးနပ္ေပလိမ့္မည္။

နိဂံုး

စစ္ပြဲေျကာင့္စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ပိုတိုးလာသည္။ ေလာေလာဆယ္စစ္ပြဲရပ္တန့္နိုင္ေရးအတြက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ ပတ္သက္ေနသူအားလုံး ဝိုင္းဝန္းျကိဳးစားဖိ့ု လိုသည္။ စစ္မီးမျပန့္ဖိ့ုလိုသည္။ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား ပို၍မ်ား မလာရန္လိုအပ္သည္။ စားပြဲဝိုင္းထိုင္၍ေျပာဆို ညိွႏွဳိင္းသည့္ ယဥ္ေက်းမွဳ ပို၍ ထြန္းကားရန္လိုအပ္ေနေပျပီ။

သုိ့မွသာ အာဏာအကူးအေျပာင္းကာလတည္ျငိမ္ေရး ဆိုသည္မွာ အမွန္တကယ္ ျဖစ္လာလိမ့္မည္။