ကာတြန္း ေစာငိုု - ငါးႏွစ္ ငါးေထာင္ ... ဘယ္ေထာင္လဲ ဟိတ္


ကာတြန္း ေစာငိုု - ငါးႏွစ္ ငါးေထာင္ ... ဘယ္ေထာင္လဲ ဟိတ္
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၇၊ ၂၀၁၅