ကာတြန္း ဘီရုုမာ - ေနာက္ဆုုံးတစက္အထိ ေစာင့္ဆိုုင္းေပးၾကရန္


ကာတြန္း ဘီရုုမာ - ေနာက္ဆုုံးတစက္အထိ ေစာင့္ဆိုုင္းေပးၾကရန္
(မုုိးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၅