ကာတြန္း ေစာငိုု - နင္တိုု႔ေကာင္းမွ ငါတိုု႔ ဆိုုးခ်င္တိုုင္း ဆိုုးလိုု႔ရမွာ


ကာတြန္း ေစာငိုု - နင္တိုု႔ေကာင္းမွ ငါတိုု႔ ဆိုုးခ်င္တိုုင္း ဆိုုးလိုု႔ရမွာ
(မိုုးမခ) ႏိုု၀င္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၅