ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Woman is like a tea-bag


ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ေရႊမိနဲ႔ အဂၤလိပ္စာ - Woman is like a tea-bag
(Academic Weekly Journal, Yangon) မိုးမခ၊ ႏို၀င္ဘာ ၁၁၊ ၂၀၁၅