အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာလူ႕အခြင့္အေရးေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္
သြန္းခ၊ ရန္ကုန္၊ (မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ-၁ဝ 


အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ (၁ဝ)ႏွစ္ေျမာက္အခမ္းအနားကို ၁ဝ၊၁၂၊ ၂ဝ၁၅ ညေန ၅နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး၊ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္(၈၂)၊ ပထမထပ္၊ နတ္စင္လမ္းရွိ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕ ရုံးခန္းတြင္က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အခမ္းအနားသို႔ ဥေရာပသမဂၢ ဆိုင္ရာ သံအမတ္ၾကီး ရိုလမ္ဂိုဘီးယား ၊ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ ဒဲရစ္မစ္ခ်ယ္၊ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕ (HRDP)မွ ဒါရိုက္တာဦးျမင့္ေအး၊ ညီမ်ွျခင္းျမန္မာ (Equality Myanmar) မွ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္းတို႔ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကားမ်ား ေျပာၾကား သြားခဲ့သည္။ျပည္တြင္း INGO မ်ားမွႏိုင္ငံျခားသားမ်ား၊ အရပ္ဖက္ လူမႈမိတ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ေလးစားျမတ္ႏိုးၾကသူ ျပည္သူမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႕သည္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္ တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းျပီး လႈပ္ရွားမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ ယခုႏွစ္သည္ (၁ဝ) ႏွစ္ေျမာက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခင္စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အၾကပ္အတည္း၊ ပိတ္ပင္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးၾကားမွ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရျပီး ၂ဝ၁၂ ေနာက္ပိုင္း ပြင့္လင္းသည့္ကာလ ေရာက္သည့္အခါ M-3၊ ေတာ္ဝင္ႏွင္းဆီခန္းမတို႔တြင္ ျပဳလုပ္ခြင့္ရခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ျမိဳ႕နယ္ရွိ စိန္႔မိုက္ကယ္၊ အဂၤလီကန္ ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ရန္စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ၂၄၊ ၁၁၊ ၂ဝ၁၅ တြင္ ျမိဳ႕နယ္အဆင့္သို႔ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံခဲ့ျပီး (၁၄) ရက္ အၾကာ ၈၊၁၂၊၂ဝ၁၅ ညတြင္မွ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔၊ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား လက္မွတ္ႏွင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔အပိတ္ခံခဲ့ရ၍ ေဖာ္ျပပါရုံးခန္းတြင္ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သည္။


ယခုကဲ့သို႔ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း တြင္ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ျခင္းအား ခြင့္မျပဳျခင္းသည္ လူထုႏွင့္ တစ္သားတည္းမျဖစ္ေစလိုသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္ ဟု ယူဆေၾကာင္း လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ ႕ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးတာဝန္ခံ ဦးေအာင္ေဇာ္ဦးမွ မွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။ လူ႕အခြင့္အေရး ကာကြယ္ျမွင့္တင္သူမ်ားအဖြဲ႔အေနႏွင့္ ၂ဝ၁၃  ၊ႏိုဝင္ဘာ ၂၉ ရက္ေန႔ကတည္းက အဖြဲ႕အစည္းမွတ္ပံုတင္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔ပြဲ ျပဳလုပ္သည္အထိ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ မရရွိေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။


အခမ္းအနားအျပီးတြင္ လြတ္လပ္သည့္လူ႕အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ သီခ်င္းမ်ားအား ပန္းရဲ့လမ္း ေတးဂီတ အဖြဲ႔အား ျဖင့္၎၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ မ်က္လွည့္ႏွင့္ ေခတ္ေပၚအကမ်ားျဖင့္၎ ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ခဲ့သည္။