ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) - ဒီအခ ်ိန္ဟာ အေကာင္းဆံုး အေကာင္းဆံုးပါဘဲ


 ေမာင္ေမာင္လတ္ (ေရႊအင္းေလးစာေပ) -  ဒီအခ ်ိန္ဟာ   အေကာင္းဆံုး  အေကာင္းဆံုးပါဘဲ
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၅


    သူရိယေနမင္းၾကီးက  ေန႔တေန႔တာအတြက္   မိုးလင္းကေနမိုးခ ် ဳပ္ထိ
    အခ်ိန္ကာလရွည္  လံုေလာက္ေသာ ၊ အတားအဆီးကာရံမဲ႔ေသာ ၊  ေတာက္ပေသာ
    အလင္းေရာင္နဲ ႔အတူ ရည္ရႊယ္ေမွ်ာ္မွန္းသမ ွ်  ေအာင္ၿမင္ေအာင္  အႏိုင္ရေအာင္
    ပံပိုးတြန္းအားေပးၿပီးၿပီဘဲ၊လူအင္အားအၿပည္ ႔အစံု၊ေဘးပတ္ဝန္းက ်င္အေထာက္အပံ
    ေတြက  အရံသင္ ႔  အလွ် ံပယ္နဲ ႔အင္တိုက္အားတိုက္   တြန္းတြန္းထိုးထိုး
    အားစိုက္လုပ္ခဲ႔ေပးၿပီးၿပီဘဲေလ   ၊၊

    တၾကီမ္တခါထဲ အရွဳံးရယ္လို ႔လဲ ဆင္ေသကို ဆိတ္သေရနဲ ႔မဖံုးကြယ္ႏိုင္ ၊
    ကံအေၾကာင္းမလွ ကံၾကမၼာမ ်က္ႏွာသာမေပးတဲ႔ အခိုက္အတန္ ႔ရယ္လို ႔လဲ ထုေခ်
    ၿငင္းကြယ္လို ႔လဲ ယုတိၱမတန္ရာ ၊ၾကီးၾကီးက ်ယ္က်ယ္  ေကသရာဇာၿခေသၤမင္း
    ၿမက္စားရကိန္းၾကံဳခဲ႔ရသလို  အၿဖစ္စကားနဲ ႔လဲ  ေၿဖသီမ္ ႔လို ႔မၿဖစ္ႏိုင္
    အရွဳံး က  အရွဳံုးပါဘဲေလ မဟုတ္ပါလား....၊၊

    အေၾကာင္းေၾကာင္းေသာ အေၾကာင္းေၾကာင္ ႔ေတြေၾကာင္ ႔ မရွဳမလွ၊ေက ်ာ္မေကာင္း
    ၾကားမေကာင္းရလာတဲ ႔ အရွဳံးတခုကို ရင္ဝယ္ပိုက္ၿပီး မေထြးႏ္ုင္ မအံႏိုင္ ၿဖစ္ေနဆဲ
    အရွင္သူရိယေနမင္းၾကီးက ကြယ္ေပ ်ာက္သြားခဲ႔တာေတာ ႔  ေတာင္မင္းလဲ မကယ္ႏိုင္
    ေၿမာက္မင္းလဲမကူႏိုင္၊  ညဥ္ ႔အေမွာင္မစိုးမိုးခင္   ညီအကို မသိတသိအခ ်ိန္ေလးမွာ
    သူသူငါငါ အၿပန္အလွန္လက္ညိွဳးထိုးရင္း....ေခ ်ာ္လွဲေရာထိုင္ ၿငီမ္ေနရမဲ႔အစား
    ရွက္ရမ္းရမ္းေနရင္း ရန္/ငါ စည္းမကြဲၿပားေတာ ႔၊သူသူငါငါ မယံုၾကည္စိတ္မခ်ရေတာ ႔၊
    ငါ ႔ၿမင္းငါစိုင္း စစ္ကိုင္းေရာက္ေရာက္  ငါတေကာေကာ လုပ္ခဲ႔တာေတြက
    အရာရာနဲ ႔ အေၾကာင္းေၾကာင္း   ၊အပ ်က္ပ ်က္ကေန ႏွာေခါင္းေသြးထြက္မဲ ႔ကိန္း ၊၊

    အစီးေရတေထာင္နီးပါးမိုးေပၚက က ်လာတဲ ႔စက္ယႏၱရားၾကီးေတြအတြက္
    သတၱဳတြင္းဝန္ၾကီးဌာနမွာရွိတဲ ႔  စာခ ်ဳ ပ္စာတမ္းမူရင္းကို  ေကာက္ကိုင္ၾကည္ ႔ယံုနဲ ႔
    တိက်ၿပတ္သားတဲ ႔အေၿဖတခုခု   မွန္ကန္တဲ႔ဆံုးၿဖတ္ခ ်က္တခုခု ေပးႏိုင္ပါရက္နဲ ႔
    ဆင္ေဝွ ႔ရန္ေရွာင္  မေယာင္ရာဆီလူး ဆိုသလို  စက္ယႏၱရားလိုင္စင္ကိုဘဲ
    စစ္ေဆးေတာ ႔မေယာင္ေယာင္   တင္သြင္းခြင္ ႔လိုင္စင္ကိုဘဲ ၾကပ္မတ္ေတာ ႔မလိုလို
    အနာနဲ ႔ေဆးက တၿခားစီ ၊၊

    အေပၚထပ္က  လက္က ်န္သံုးလတာဝန္ရွိဆဲ  တာဝန္ခံဆဲ  အုပ္ခ ်ဳ ပ္သူလူၾကီးမင္း
    တစုကေန   ေဘာ္လီေဘာပုတ္  တာဝန္ေရွာင္လြဲရင္း  ကိုယ္က ်ဳိးအတြက္
    ႏွစ္သီမ္ ႔ဆုလိုလို...အေကာင္းဆံုးအရွဳံးသမားဆုလိုလို   ႏိုင္ငံေရးပင္စင္ဆိုတဲ ႔
    ဆုေၾကးေငြကို  မ ်ားသထက္မ ်ားမ ်ားရေအာင္ ငိုခ ်င္းခ ်ေတာင္းဆိုေနတာက
    ေခတ္သစ္ၿမန္မာ ႔သမိုင္းအတြက္   ဟာသတပုဒ္ ၊၊

    ေအာက္ေၿခေၿမၿပင္မွာေတာ ႔  အေၾကာင္းၿပခ ်က္ မခိုင္လံု ၊ယုတၱိမတန္တဲ ႔ဆင္ေၿခနဲ ႔
    ၄ ႏွစ္ နီးပါး  တၿခီမ္းၿခီမ္း သူေသကိုယ္ေသ  အၿမစ္ဖ ်က္မဲ႔ ေၿမာက္ပိုင္းတိုက္ပြဲၾကီးက
    ဘယ္ၿငီမ္းခ ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးပြဲမွာမွလဲ မေဆြးေႏြး..လက္ဆြဲမႏွဳတ္ဆက္ဘဲ
    သူ ႔အလိုလို ၿငီမ္းခ ်မ္းၿပီး သကာလ    မိုးေပၚက  အလိုအေလ ွ်ာက္ က ်လာတဲ ႔
    စက္ကႏၱရားၾကီး တေထာင္နီးပါးနဲ ႔အတူ   တေပ ွ်ာ္တပါးၾကီး   လက္ခ ်င္းခ ်ိတ္
    ေဝစား မ ွ်စား အတူတူ ေပါင္းစားေနပါေရာ ႔လား ၊၊

    ၂၄ နာရီမၿပတ္စက္ယႏၱယားေပါင္းစံု လူအင္အားအၿပည္ ႔နဲ ႔ အငမ္းမရ၊အေတာမသတ္
    ေၿမလွန္ေနတဲ ႔အၿဖစ္ကို   မၾကားမိေသးပါဆိုတဲ႔ တဖက္က ေက ်းဇူးရွင္ၾကီး နဲ ႔
    ဟိုလူေပၚတာဝန္ရွိသလိုလို  ဒီအဖြဲ ႔အစည္းေပၚ တရားခံအၿဖစ္ လက္ညွိဳးထိုးရမလိုလို
    ေယာင္ေၿခာက္ဆယ္နဲ႔ ရွဴ းခ ်င္ဟန္ေဆာင္ၿပီး   ႏိုင္ငံေရးပင္စင္အေပၚ
    ေလာဘေဇာ တိုက္ေနတဲ ႔ အစိုးရ လူၾကီးမင္းအေပၚ အၾကံေကာင္းေတြေပးခ ်င္ပါရဲ ႔ ၊၊

    ဘယ္အစိုးရကမွ တာဝန္မယူ တာဝန္မခံရဲ ၊ ဘယ္လို ဥပေဒနဲ ႔တားဆီးရမွန္းမသိ၊
    ဘယ္လိုဥပေဒပုဒ္မနဲ ႔ အေရးယူရေကာင္းလဲ မသိ ၊ သူ ႔အလိုလို မိုးေပၚက
    က ်လာတဲ႔အဲဒီစက္ယႏၱားၾကီးေတြက လိုင္စင္မဲ ႔၊ပိုင္ရွင္မဲ ႔သေဘာၿဖစ္ေနပါၿပီ.၊
    အမ ်ားၿပည္သူေတြက ဝိုင္းလက္ညွိဳးထိုး အၿပစ္တင္  ေမးၿမန္းေနတာေတြအတြက္
    "အမည္မသိ လူအုပ္ၾကီး "တစုဘဲၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ " ေနရပ္မသိလူစီမ္း " တအုပ္ကၿဖစ္ၿဖစ္
     ဒီစက္ယႏၱယားၾကီးေတြကို  မီးတင္ရွိဳ ႔လိုက္ပါေတာ ႔လား......
    အဲဒီ ၿပသာနာ ၊အဲဒီအရွဳပ္အေထြးအတြက္ ၿပီးၿပတ္ေအာင္ မီးတင္ရွဳိ ႔ဖို ႔က
    ဒီအခ ်ိန္ဟာ   အေကာင္းဆံုး  အေကာင္းဆံုးပါဘဲ  ၊၊

    ၁၉၉၀ခု ၊ ၂၀၁၂ခု ၊ ၂၀၁၅ခု ေရႊးေကာက္ပြဲ အေၿဖရလာဒ္ေတြနဲ ႔ မလွဳပ္သာေအာင္
    ၿငင္းပယ္ၿငင္းဆန္မရေအာင္  ခ ်ဳပ္ကိုင္သက္ေသၿပၿပီးတဲ႔ေနာက္
    တရားရွင္နဲ ႔  လြတ္ၿငီမ္းခြင္ ႔ေပးလိုက္တာေတာင္မွ
    ႏွစ္သီမ္ ႔ဆုလိုလို   အေကာင္းဆံုးအရွဳံးသမားဆုလိုလို   ဇြဲဆုလိုလို
    ႏိုင္ငံေရးပင္စင္ေငြေၾကးအတြက္  အရွက္သိကၡာမဲ႔ပူဆာေတာင္းဆိုေနသူမ ်ားအတြက္
    အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက  ဒီလိုပါ...
    ေက ်းဇူးရွင္ဘဘတို႔တသိုက္လဲစိတ္ေအးရ  ၊ၿပည္သူေတြအဖို ႔လဲ စိတ္ခ ်မ္းေၿမ ႔မဲ ႔
    အဲဒီ ဝင္း-ဝင္း အစီအစဥ္ေလးက လြယ္လြယ္ေလး..ရိုးရိုးရွင္းရွင္းေလး....၊

    ၂၀၁၅ခု ေရႊးေကာက္ပြဲမွာ ခြက္ခြက္လွန္ရွဳံးခဲ ႔တဲ ႔နည္းတူ
    ေနာင္လာမဲ ႔  ၂၀၂၀ မွာလဲ  မႏိုင္ေတာ ႔မဲ ႔အတူတူ   ပါတီတခုလံုးဖ ်က္သီမ္းၿပီး
    ရွိသမ ွ်၊ပိုင္ဆိုင္သမ ွ်  ပါတီအေဆာက္အအံုေတြ၊လုပ္ငန္းေတြ အားလံုး
    ေရာင္းခ ်ၿပီးသကာလ   ရလာသမ ွ်စံုပံု  အညီအမ ွ် ခြဲေဝၿပီး
    ၿပည္သူေတြနဲ ႔ေဝးရာ   ေတာ္ရာသင္႔ရာ ေနရာကိုထြက္သြားလိုက္ပါေတာ ႔...
    အားလံုးလဲ စိတ္လက္ခ ်မ္းသာ  ၊လိုခ ်င္တဲ ႔ေငြေၾကးလဲအၿပည္ ႔ရဖို ႔အတြက္
    ပါတီၾကီးကို ဖ ်က္သီမ္းဖို ႔  ရွိသမ ွ် ပိုင္ဆိုင္သမွ် ေလလံတင္ေရာင္းခ်ေဝစုခြဲဖို ႔
    ဒီအခ ်ိန္ဟာ    အေကာင္းဆံုး  အေကာင္းဆံုးပါဘဲ ၊၊

    ဟုတ္ကဲ႔
    ဒီအခ်ိန္ဟာ    အေကာင္းဆံုး  အေကာင္းဆံုးပါဘဲ၊၊     ၊၊