ကာတြန္း မုိးသက္ - စစ္ပြဲေတြ ျမန္ျမန္ရပ္ပါေတာ့

 
 ကာတြန္း မုိးသက္ - စစ္ပြဲေတြ ျမန္ျမန္ရပ္ပါေတာ့
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၅၊ ၂၀၁၅