ကာတြန္း မိုုးသြင္ - ငရဲျပည္ပါ တူးယူသြားပါ


ကာတြန္း မိုုးသြင္ - ငရဲျပည္ပါ တူးယူသြားပါ
(မိုုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၂။ ၂၀၁၅