ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး - ထိုုင္းက ေပးလိုုက္တဲ့ ျမန္မာျပည္သားအတြက္ ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္

ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး - ထိုုင္းက ေပးလိုုက္တဲ့ ျမန္မာျပည္သားအတြက္ ခရစၥမတ္လက္ေဆာင္
(မိုုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၅