ကာတြန္း လႈိင္မ်ဳိး - ျမန္မာကာတြန္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ပြဲသုိ႔ .....

 ကာတြန္း လႈိင္မ်ဳိး - ျမန္မာကာတြန္း ႏွစ္ ၁၀၀ ျပည့္ပြဲသုိ႔ .....
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၉၊ ၂၀၁၅