ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ၀ုတ္ ကဲ့ ပါ အ ဘ

 
ကာတြန္း ေမာင္ရစ္ - ၀ုတ္ ကဲ့ ပါ အ ဘ
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၈၊ ၂၀၁၅