ကာတြန္း ကူမိုးၾကိဳး - ေလဘာတီ၏ ကာတြန္း


ကာတြန္း ကူမိုးၾကိဳး - ေလဘာတီ၏ ကာတြန္း
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၄၊ ၂၀၁၅