ကာတြန္း ဂ်ဳိကာ - ဆယ္သက္စာ ဗ်ဴဟာ


ကာတြန္း ဂ်ဳိကာ - ဆယ္သက္စာ ဗ်ဴဟာ
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၅၊ ၂၀၁၅