ကာတြန္း ကူမိုးၾကိဳး - ျငိမ္၀ပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ


ကာတြန္း ကူမိုးၾကိဳး - ျငိမ္၀ပ္ေသာ ဒီမိုကေရစီ
(မိုးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၅