ဆရာတင္မုိးအမွတ္တရ ဖန္မီးအိမ္ အလြမ္းႏွင္း - မဂၢဇင္းဆရာတင္မုိးအမွတ္တရ ဖန္မီးအိမ္ အလြမ္းႏွင္း - မဂၢဇင္း 
ေက်ာ္မိုးလြင္၊ မိုးမခစာအုပ္စင္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၈၊ ၂၀၁၅

ဒီဇင္ဘာ (၂၀) ရက္ ၊ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး၊ နယ္မ်ားကုိသို႔ ျဖန္႔ခ်ီပါမည္။ စာေပမိတ္ေဆြမ်ားကုိ သတင္းေကာင္း ပါးအပ္ပါသည္