သစ္ေကာင္းအိမ္ - ဒီဇင္ဘာ

 သစ္ေကာင္းအိမ္ - ဒီဇင္ဘာ
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၂၁၊ ၂၀၁၅
 
ႏွင္းတစပ္စပ္ေအာက္
လရိပ္စစ္ဖိနပ္ေတြ
လမ္းထိပ္ဆီမွာ
တဂြပ္ဂြပ္....

ကုိယ္တုိ႔လမ္းထိပ္က
ေခြးေလး တေကာင္ကေတာင္
လွမ္းေဟာင္တယ္
ဟုိေကာင္ေတြ လာၿပီတဲ့...

ဒီဇင္ဘာ ၁၄၊ ၂၀၁၅