ခင္လြန္း - ႐ိုးမယ္ဖြဲ႔စကား


 ခင္လြန္း - ႐ိုးမယ္ဖြဲ႔စကား
(မုိးမခ) ဒီဇင္ဘာ ၁၇၊ ၂၀၁၅

ဘာမွမရွင္းေသဘူး
ဆုပ္ထားတဲ့လက္ေတြကိုလဲ ျပန္မျဖည္ေသးဘူး
ျဖန္႔ထားတဲ့လက္ေတြကလဲ
ျပန္မဆုပ္ေတာ့ဘူး။

လက္ေျဖာက္တီးသံတခ်က္ဟာ
ခ်က္ခ်င္း မိုးလဲ ရြာႏိုင္
ပန္းမ်ားလဲ ပြင့္ႏိုင္
မီးေတြလဲ တဟုန္းဟုန္းေတာက္ႏိုင္…

လက္ကိုလက္ခ်င္းအေပးအယူကိစၥမွာ
လက္သီးပုန္းသမားရယ္
လက္ပန္းေပါင္းခတ္ေနသူေတြရယ္
လက္ရဲဇက္ရဲသမားရယ္
လက္ဆင့္ကမ္းျခင္းကို
လက္ေရွာင္ေနသူရယ္
လက္စလက္နေဖ်ာက္ထားသူေတြနဲ႔
လက္စလက္န ေဖ်ာက္ခ်င္သူေတြရယ္
လက္ကိုလက္ျခင္း ခ်ိတ္ဆက္
လက္ကိုလက္ခ်င္းယွက္ထိုးထားသူေတြရယ္နဲ႔
လက္ေတြ႔ျမင္ကြင္းထဲက ေလာကႀကီး…

အဲဒီ့ လက္မ်ားေပါ့
လူ႔သမိုင္းေတြကို သူတုိ႔ေရးသြားခဲ့ၾကတာ
ကမၻာႀကီးတသက္တာလုံး
ဖ်က္ရာ ျခစ္ရာအျပည့္နဲ႔
အက်အေပါက္ေတြအျပည့္နဲ႔
ေရးလို႔မဆုံး ဖ်က္လို႔မဆုံး
ဒါကိုငတို႔က
ဖတ္လို႔မဆုံး
ေမွ်ာ္လုိ႔ေစာင့္လို႔ မဆုံး။ ။

ခင္လြန္း
၂၂း၂၀ နာရီ
၁၆ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၁၅